Obavijest i načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.), kupci ili nezadovoljne stranke mogu glede pružene usluge podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:

1. neposredno u našim poslovnim prostorijama

2. putem pošte, na adresu:

DiZ Media d.o.o.
Budačka Rijeka 75 A
Budačka Rijeka
47242 Krnjak

3. na e-mail adresu: info@diz-media.hr

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.


U Zagrebu, dana 15.04.2020.godine.