Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI – GDPR

Agencija DiZ Media d.o.o. sa sjedištem u Budačkoj Rijeci, Budačka Rijeka 75/A, 47242 Krnjak, OIB: 16387391217, poštuje privatnost svojih klijenata i svih sudionika u procesu posredovanja i obvezuje se zaštititi iste tijekom i nakon posjeta ovoj web Stranici, kao i povezanoj mobilnoj stranici te bilo kojoj drugoj stranici koje mogu biti administrirane u ime agencije DiZ Media d.o.o. sa sjedištem u Budačkoj Rijeci, Budačka Rijeka 75/A, 47242 Krnjak, OIB: 16387391217od treće strane.

Ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka i poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Svi podaci obrađuju se zakonito i transparentno te je obrada ograničena samo za svrhu za koju su isti i prikupljeni.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – DiZ Media d.o.o. sa sjedištem u Budačkoj Rijeci, Budačka Rijeka 75/A, 47242 Krnjak, OIB: 16387391217 djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka. Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe agencije (voditelj obrade) i partneri koji pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate na adresu:

DiZ Media d.o.o.
Budačka Rijeka 75 A
Budačka Rijeka
47242 Krnjak

ili e-mail adresu: info@diz-media.hr

Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
Putem stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet općenito nazvano OSOBNI PODATCI. Osobne podatke možemo zatražiti primjerice kada koristite obrazac za informacije oko usluga koje nudimo.

DiZ Media d.o.o. neće prikupljati osobne podatke prilikom vaših posjeta stranici ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim stranicama. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

POSLJEDICA NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA
Kada dajete vaše osobne podatke na stranici, ograničit ćemo njihovo korištenje isključivo za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti. Niste obvezni davati vaše osobne podatke.

Agencija DiZ Media d.o.o. neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze u slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti one obveze za koje mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.

PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni osobama ovlaštenima od agencije DiZ Media d.o.o. za obradu osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti, kao i službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri, kao i poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama. Pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice odvjetnički ured, nadležne službe za prebacivanje režija).

VAŠA PRAVA PREMA Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR imate određena prava koja se odnose na vaše Osobne podatke, kako slijedi:
Agencija DiZ Media d.o.o. vas obavještava da, u skladu i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od agencije pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Agencija DiZ Media d.o.o. zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika.
Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:
1. prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
2. prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev klijenta;
3. prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu klijenta;
4. prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
5. prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
6. prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DJECE
Agencija DiZ Media d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Ne prikupljamo osobne podatke od bilo koje osobe mlađe od šesnaest (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlađe od trinaest (13). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštena primjenjivim zakonom, mlađa od trinaest (13) godina, trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih osobnih podataka stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole, dijete možda neće moći sudjelovati u određenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje osobnih podataka svojeg