U suradnji sa našim odvjetničkim timom svim klijentima putem svoje pravne službe, osiguravamo pravnu sigurnost u poslovanju nekretninama (kupoprodaja, zakup, najam, privatne ili poslovne nekretnine).

Naša pravnica će vas upoznati sa svim relevantnim činjenicama i nedostacima vezanim uz određenu kupoprodaju ili zakup. S tim u vezi, ako je vaša buduća nekretnina opterećena teretom banke ili hipotekom, naša agencija će štititi vaš interes i neće vam savjetovati kupnju ako nećete moći upisati svoju novu nekretninu brzo i jednostavno.

U pravnom smislu, svaka kupoprodaja je priča za sebe te je stoga bitno dokumentaciju dvostruko provjeriti i promptno reagirati.

Putem naše pravne službe osiguravamo kompletnu pravnu uslugu, od provjere dokumentacije do uknjižbe vlasništva i promjene posjeda. Pored toga, agencija će cijeli posao prijenosa i upisa obaviti umjesto vas.

Zahvaljujući specijalizaciji i iskustvu, naš iskusan pravni tim pobrinut će se da dobijete kvalitetno rješenje za svaku situaciju.

Za svoje klijente agencija obavlja:

 1. Provjeru dokumenata:
 • Zemljišnoknjižni izvadak (koji se sastoji od Popisnog lista, Vlasničkog lista i Teretovnice)
 • Građevinska i uporabna dozvola (Novogradnja)
 • Posjedovni list (Katastar)
 • Izvadak iz katastra (Kopija katastarskog plana)
 1. Pravno savjetovanje
 • više vlasnika, nasljedstva, tereti, zabilježbe itd.
 1. Kupoprodajni predugovor
 2. Kupoprodajni ugovor
 • ako kupujete nekretninu kreditom banke, ugovor ćete prethodno solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će upisati zabilježbu na nekretninu.
 1. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva
 • pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige i to temeljem ugovora o kupoprodaji i tabularne izjave.
 1. Pomoć pri pripremi dokumentacije za poreznu upravu –
 • kupnju stana ili kuće morate u roku od 30 dana od nastanka porezne obveze, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, prijaviti ispostavi Porezne uprave na području gdje se nalazi nekretnina. Stopa poreza na promet nekretnina je 3% od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja, a plaća ga kupac.
 1. Predaja zahtjeva na Katastar za promjenu posjeda
 2. Požurnice